es ca

NOTA LEGAL
www.bicvueltaalcole.com

Esperem que el nostre Lloc Web us resulti útil, informatiu i divertit. Us agrairem que el visiteu sovint i que parleu de nosaltres als vostres amics i coneguts. A canvi, només us demanem que observeu els Termes i Condicions que s’expliquen seguidament.

Us demanem que llegiu els Termes i Condicions atentament, donat que l’ús d’aquest lloc Web, pressuposa la seva acceptació expressa.

Els Llocs Web de BIC presten un servei a la comunitat d’Internet. L’accés i ús de www.bicvueltaalcole.com (el “lloc”) estan subjectes als Termes i Condicions establerts en aquesta Nota Legal i també els són d’aplicació les lleis i normativa que els correspongui. BIC pot modificar aquests termes i condicions periòdicament tot actualitzant aquesta notificació. Llegiu atentament aquests termes i condicions abans de fer servir el Lloc. Accedint o usant aquest Lloc (i tanmateix al prestar el consentiment) us comprometeu a complir amb els termes i condicions i amb el que s’estableixi a d’altres documents als quals es faci referència, o a qualsevol condició addicional que es sol•liciti en cas de fer servir alguns serveis. En cas de no acceptar o no estar d’acord amb el contingut d’aquest termes i condicions, us preguem que sortiu d’aquest Lloc immediatament.

Aquests termes i condicions inclouen la nostra Política de Privacitat, també disponible en aquest Lloc seguint l’enllaç “Política de Privacitat”, la qual està subjecte a aquests termes en cas de conflicte o incongruència. Procurarem sempre que aquest Lloc sigui el més accessible possible.

El contingut d’aquest Lloc en la seva totalitat (imatges, text, sons, bases de dades, programació, etc.) és protegit pels drets d’autor i no podrà esser distribuït, descarregat, modificat, editat, reutilitzat, re-publicat, reproduït, transmès, executat, exhibit, divulgat, o utilitzat de qualsevulla altre manera mecànica o electrònica, excepte que s’estableixi en aquests termes o sigui específicament permès en aquest Lloc. BIC farà els esforços que siguin raonables per a incloure informació exacta i actualitzada en aquest Lloc; malgrat tot, BIC no garanteix ni fa cap mena de manifestació (expressa o implícita) respecte de l’exactitud de la informació, o al fet que algun contingut estigui disponible i que sigui exacte, complert o que estigui actualitzat, lliure d’errors o omissions, o siguin continguts aptes o adequats per a qualsevol finalitat. Tots els usuaris accepten que l’accés i ús del Lloc i els seus continguts, corren pel seu compte i risc, entenent que BIC podrà suspendre o interrompre l’operació del Lloc Web en qualsevol moment i sota el seu únic criteri. Ni BIC ni cap altre entitat involucrada en la creació, producció o lliurament d’aquest Lloc Web, seran responsables de cap mena de dany i/o perjudici, directe o indirecte, incidental, o conseqüent del dany, lucre cessant, indirecte o punitiu que tinguin causa de l’accés, ús o incapacitat d’ús del Lloc, o de qualsevol error o omissió del seu contingut. El contingut d’aquest Lloc es posa va disposició exclusivament per a la vostra informació general i per a mantenir-vos informats sobre nosaltres, els nostres productes i novetats, característiques i serveis de webs que podrien ser del vostre interès i per a participar en el concurs i sorteig “VUELTA AL COLE ABACUS 2019”.

BIC no garanteix ni fa cap mena de manifestació de cap lloc web que no sigui titularitat de BIC. BIC no té el control dels enllaços dels lloc webs de tercers. Quan s’accedeixi a un lloc web que no sigui de BIC, és important que comprengueu que és independent de BIC. BIC no pot monitoritzar ni revisar el contingut de tots els llocs web i no es responsabilitza ni adquireix cap mena d’obligació que procedeixi del contingut de pàgines alienes a aquest Lloc.


BIC no dóna suport ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o ús de llocs web de tercers que s’haguessin enllaçat al Lloc Web de BIC. No tenim cap mena de control sobre les pràctiques privades de llocs web que s’haguessin enllaçat a aquest Lloc. Reviseu la Política de Privacitat o la Declaració de Privacitat de qualsevol lloc web que s’hagi enllaçat a aquest Lloc. L’adopció de les mesures i precaucions necessàries per tal d’assegurar que l’ús d’Internet es trobi lliure de materials ofensius depèn de cada usuari. El vostre enllaç a aquestes pàgines i llocs que s’han enllaçat al Lloc de BIC, és pel vostre compte i risc.

Aquest Lloc és pel vostre ús personal. Accedint a Llocs Web BIC, cada usuari també accepta:

(a)    No publicar ni transmetre cap mena de material ofensiu, perjudicial. Il•legal, amenaçador, calumniós, difamatori, obscè, abusiu, que inciti a l’odi, provocador, discriminatori, pornogràfic o vulgar, o qualsevol material que pugui constituir o alenar conductes  que puguin ser considerades un delicte penal, ocasionar responsabilitat civil o que pugui transgredir, de qualsevol altra manera, la llei. BIC es reserva el dret d’iniciar les accions legals que cregui apropiades en cas que qualsevol Lloc Web de BIC sigui utilitzat per a distribuir aquesta menta de materials.

(b)    No carregar, publicar ni transmetre de cap altre manera cap mena de comunicació contingut que infringeixi o violi els drets de qualsevol tercer (incloent, sense limitacions, drets de marca, drets d’autor, d’altres drets individuals, etc.)

(c)    No fer servir el Lloc Web per a distribuir virus, malware o d’altres codis de software maliciosos o similars;

(d)    No representar ni suggerir que donem suport a cap altre empresa, producte o servei, excepte que s’hagi convingut per escrit i separadament;

(e)    Vosaltres sou els únics responsables dels costos i despeses que pot suposar el mal ús que en feu d’aquest Lloc Web

S’informa que totes les marques, logos, dissenys, noms de productes, bé s’exhibeixin en grans caràcters o no o amb el símbol de marca registrada de BIC, són propietat o s’usen amb el permís de BIC, les seves afiliades, subsidiàries i companyies relacionades, així com els seus llicenciataris o socis d’empreses conjuntes. Les marques comercial i logos exhibits en el Lloc són marques de BIC. De cap manera es pot interpretar que cap contingut del Lloc pressuposa una concessió expressa o implícita de llicència, llicència d’ús o dret d’ús de qualsevol de les marques exhibides en aquest Lloc. BIC no pot garantir que l’ús que vostè en faci de materials exhibits en aquest Lloc i que no siguin de BIC, no infringeixin drets de tercers no afiliats a BIC o que no en pertanyin. La distribució, descàrrega, edició, modificació, reutilització, reproducció, republicació, transmissió, execució, exhibició o d’altres usos d’aquestes marques registrades o de qualsevol altre material, llevat dels expressament autoritzats en aquest Lloc, resten expressament prohibits i poden constituir una violació de la llei de propietat intel•lectual, la normativa de la propietat industrial, i normatives en defensa de les marques i propietats intangibles con les que es descriuen en aquest paràgraf. Tanmateix, s’informa que BIC farà complir de forma activa i assertiva els seus drets de propietat intel•lectual, industrial i qualsevol altre en el grau màxim permès per la llei.


Ens reservem el dret a impedir o suspendre el vostre accés al Lloc en cas d’incompliment de qualsevulla part d’aquest termes i condicions o de qualsevol normativa aplicable, i a adoptar les mesures que considerem adequades en cas que els Llocs Web de BIC s’usin per a distribuir materials que contravinguin les prohibicions indicades anteriorment.

Aquests termes i condicions s’interpretaran i es regiran de conformitat amb les lleis en vigència en el país en el que vostè hagi accedit al Lloc Web. Aquests termes i condicions portaran la data indicada més avall. No serà vàlid cap mena de canvi que no sigui introduït per BIC i per escrit. Ens reservem el dret de modificar periòdicament aquest termes i condicions, o en el moment en que ho considerem adequat, tenint en compte qualsevol fet (publicació de nova normativa, adequació a noves maneres de navegar dels visitants del Lloc, etc.). Els nostres termes s’exhibiran al Lloc i la visita i ús del Lloc comportaran la vostra acceptació als canvis i variacions que haguem pogut realitzar. És de responsabilitat del visitant el revisar aquests termes  condicions periòdicament per tal de veure els possibles canvis.

Juny 2019
BIC IBERIA, S.A.U.
A-08086878
Pol. Ind. Entrevies s/n.
43006 Tarragona
 © BIC IBERIA, S.A.U. y SOCIÉTÉ BIC. Tots els drets reservats

En continuar navegant pel nostre lloc, vostè accepta l'ús de cookies. Utilitzem cookies amb la finalitat d'optimitzar la seva navegació pel nostre lloc web. Saber més